Optimaal advies voorafgaand aan de aangifte

De belastingaangifte is vaak het sluitstuk van de werkzaamheden met betrekking tot een bepaalde periode. De door onze belastingadviseurs gedurende de periode verstrekte fiscale adviezen worden verwerkt in de aangifte met als doel te komen tot een zo optimaal mogelijke uitkomst.Verzorgd, volledig en vakkundig


De Belastingdienst hecht veel waarde aan een goed verzorgde aangifte. De aangifte is voor de Belastingdienst een belangrijke bron van informatie, benodigd voor het vaststellen van de belastingaanslag. Er is dan ook bepaalde informatie die u verplicht bent te verstrekken. Van belang is dat de aangifte juist en tijdig wordt ingediend. Bent u te laat of is de aangifte onjuist, dan loopt u het risico op een boete. Onze belastingadviseurs dragen er zorg voor dat uw aangifte juist is en tijdig wordt verzonden aan de Belastingdienst.