Wij doen het beter: continuous monitoring

  1. Tijdens het boekjaar altijd inzicht in de over je winst te betalen belasting.

  2. Tijdens het tijdvak altijd inzicht in de aan het eind van het kwartaal/maand te betalen omzetbelasting (btw).

  3. Tijdens het boekjaar altijd inzicht in de eindheffing Loonbelasting.

  4. Altijd inzicht in toekomstige en/of verborgen fiscale claims.

  5. Altijd inzicht in de belangrijkste fiscale parameters c.q. kritieke prestatie-indicaties (KPI's).

Data-driven

Wij verzamelen gedurende het boekjaar/tijdvak zoveel mogelijk gegevens die van belang zijn voor de aangifte. Met behulp van deze gegevens/data houden wij je gedurende het boekjaar/tijdvak op de hoogte van je fiscale verplichtingen.

Vooraf advies


De belastingaangifte is het sluitstuk van het boekjaar. De door onze belastingadviseurs, gedurende het boekjaar, verzorgde fiscale adviezen worden verwerkt in de aangifte met als doel te komen tot een zo optimaal mogelijke uitkomst.

Verzorgd, volledig en vakkundig


De Belastingdienst hecht veel waarde aan een verzorgde aangifte. De aangifte is voor de Belastingdienst een belangrijke bron van informatie benodigd voor het vaststellen van de belastingaanslag. Er is dan ook bepaalde informatie die u verplicht bent te verstrekken. Van belang is dat de aangifte juist en tijdig wordt ingediend. Ben je te laat of is de aangifte onjuist, dan loopt u het risico op een boete. Onze belastingadviseurs dragen er zorg voor dat je aangifte juist is en tijdig wordt verzonden aan de Belastingdienst.