Vennootschapsbelasting

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 is complex door de vele bijzondere faciliteiten en antimisbruikbepalingen. Dit vereist bijzondere kennis. Zeker bij investeringen, financieringen, fusies en overnames is het van belang vooraf een goed beeld te hebben van de fiscale gevolgen. Hier komen wij het beste tot ons recht; wij dragen zorg voor een optimale fiscale planning.

Fiscaal succesvol 

Wij adviseren je onder andere bij investeringen, financieringen en beleggingen en zorgen ervoor dat je alle fiscale faciliteiten optimaal benut.

Fusie en overname

Bij het aangaan van een samenwerking, de verkoop van je bedrijf of de overname van een bedrijf is een goede fiscale planning belangrijk. Wij verzorgen de fiscale aspecten van de samenwerking of overname.

Internationaal ondernemen

Internationaal ondernemen brengt kansen.  Wij adviseren je en begeleiden je bij de te nemen stappen. 

Regelingen voor innovatie

Veel bedrijven zijn zich niet bewust van de fiscale voordelen voor innovatieve bedrijven. Weten of u innovatief 'genoeg' bent? U bent het sneller dan u denkt!


Werkwijze


Onze dienstverlening begint altijd met een nulmeting. Wij beoordelen de fiscale en juridische positie van uw onderneming. In overleg met u en met het oog op uw toekomstplannen adviseren wij u en begeleiden wij u naar een succesvol resultaat.

Diensten


Een kleine greep uit onze werkzaamheden:

de keuze van de juiste rechtsvorm; het opzetten van de juiste BV-structuur; de fiscale aspecten van concernvorming; het aangaan van een samenwerking of fusie; de verkoop van uw bedrijf; de overname van een bedrijf; het plannen van investeringen; het opzetten van de optimale financieringsstructuur;  internationaal ondernemen; fiscale due diligence onderzoeken.