Begeleiden van belastingcontroles

De belastingdienst beschikt over veel bevoegdheden. Deze bevoegdheden hebben grenzen. Wij zorgen er als fiscaal specialist voor dat deze grenzen worden gerespecteerd opdat uw rechten worden gewaarborgd. Het op adequate wijze begeleiden van een belastingcontrole draagt bij aan een succesvol eindresultaat. Vaak worden geschilpunten al tijdens de belastingcontrole op effectieve wijze opgelost.
 
Wij begeleiden de controle en zien erop toe dat u slechts de informatie die u moet verstrekken aan de Belastingdienst verstrekt. Vraagt de inspecteur informatie op, dan beoordelen wij of u verplicht bent deze te verstrekken.

Ons streven is om geschilpunten nog tijdens de belastingcontrole op te lossen, zodat een bezwaar- en/of beroepsprocedure wordt voorkomen. Dit bespaart u kosten en tijd.