Fiscale beroepsprocedure

Indien u het niet eens bent met de uitspraak op bezwaar of de belastinginspecteur doet geen uitspraak op uw bezwaarschrift, dan kunt u zich wenden tot de belastingrechter.

Wij adviseren en vertegenwoordigen u zowel voor als tijdens de beroepsprocedure en dragen zorg voor een succesvol resultaat.

Vakkundig een geschil oplossen

Onze belastingadviseurs kunnen u adviseren, vertegenwoordigen en bijstaan tijdens een beroepsprocedure. 

Pas als een geschil met de Belastingdienst niet in overleg kan worden opgelost gaan wij namens u in beroep bij de rechter.