Fiscale boetes. Terecht opgelegd? Te hoog?

Bij het opleggen van een boete dient de Belastingdienst zich te houden aan de fiscale spelregels. Is er aan u een fiscale boete opgelegd of heeft de belastinginspecteur aangegeven dat hij van plan is aan u een boete op te leggen?

Wij controleren of bij het opleggen van de boete de spelregels in acht zijn genomen. Zijn ze dat niet, dan gaan wij namens u in bezwaar bij de Belastingdienst of in beroep bij de rechter.