Inkomstenbelasting voor ondernemers

Wij berekenen uw fiscale winst, hiervoor stellen wij de balans en winst- en verliesrekening samen. Wij zorgen tijdens het jaar voor een juiste voorlopige aanslag en verzorgen de aangifte inkomstenbelasting aan het eind van het jaar tegen een vaste prijs. De prijs is afhankelijk van de aard en omvang van de onderneming en varieert tussen de € 300,- en de € 500,-.

Aangiftepakket ZZP'er


Als voorbeeld nemen we een zzp'er met: 200 in- en/of verkoopfacturen. Je krijgt de beschikking over alle functionaliteiten van Yuki en wij verzorgen per kwartaal de aangifte omzetbelasting, de wijzigingen van de voorlopige aanslag en de aangifte inkomstenbelasting tegen de vaste prijs van € 100,- per maand (excl. btw).

Aangiftepakket VOF


Ter illustratie een VOF met 2 vennoten en een administratie met 400 in- en/of verkoopfacturen. Wij verzorgen per kwartaal de aangifte omzetbelasting, de wijzigingen van de voorlopige aanslag en de aangifte inkomstenbelasting voor beide vennoten tegen de vaste prijs van € 140,- per maand (excl. btw).


Belastingadvies en fiscale procesvoering

Wij verrichten onze werkzaamheden bij voorkeur op basis van een vaste prijs. Bij het maken van deze (vaste) prijsafspraken baseren wij ons op de door ons gehanteerde uurtarieven: € 60,00 - € 80,00.